Kennis opdoen, kennis delen

We volgen de energie van onze collega’s 
Jaarverslag CET home header driehoeken
1.2 lucy kerstens

Lucy Kerstens
Programmamanager van het Centre of Economic Transformation (CET)

Kennis opdoen, kennis delen

Het Centre for Economic Transformation (CET) vergaart en deelt kennis om de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie te versnellen. 

Onze 4 ambities zijn:
Groen in amsterdam

‘Van onderzoekers en docenten tot praktijkpartners: er is veel energie om de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie te realiseren. We merken dat mensen zich geraakt voelen door het thema en ermee aan de slag willen. 

Onderzoekers en docenten met goede ideeën - en dat zijn er heel wat - dienen bij ons een gedetailleerd projectvoorstel in dat aansluit bij een van de vier thema’s van het Centre for Economic Transformation (CET). Honoreren we een voorstel, dan krijgt het projectteam financiering en praktische ondersteuning; bijvoorbeeld bij het organiseren van events en het onderhouden van contacten met de pers.

Keuzes maken

De transformatie naar een eerlijke en duurzame economie brengt veel interessante onderzoeksvragen met zich mee. Aan ons als CET de uitdaging om keuzes te maken, en zowel inspiratievol als efficiënt te werken. We richten ons bewust op bedrijven die voorop (willen) lopen in de diepgaande veranderingen die nodig zijn. We zetten in op langjarige samenwerkingsverbanden. En we doen zowel kleinschalige experimenten als grote, impactvolle studies.

In 2023 hebben we groen licht gegeven voor maar liefst zestien onderzoeks- en onderwijsprojecten. Voorbeelden zijn het True Pricing Lab en een grote studie naar duurzaam gedrag; beide verdiepen zich in hoe consumenten aankijken tegen duurzaamheid. De mens is cruciaal in de economische transformatie. Wetenschappers, bedrijven en overheden willen dan ook de kloof dichten tussen de menselijke attitude, intentie en gedrag.

Een ander hoogtepunt was de Research and Education Conference die we mochten organiseren op de Fringe Day, tijdens de 2023 editie van het Social Enterprise World Forum. Zoals keynote speaker Mike Bull, Associate Professor in Social Enterprise bij de Manchester Metropolitan University (Verenigd Koninkrijk) het mooi verwoordde: “Social entrepreneurship is a powerful tool to address societal problems, and education plays a crucial role in inspiring the next generation of social entrepreneurs.”

CET eerlijke economie hogeschool van amsterdam

Erkenning

Het is een mooie erkenning voor het werk dat we doen: nieuwe economische inzichten concreet en bruikbaar maken voor bedrijven die écht willen verduurzamen.

De komende jaren blijven we volop investeren in waardevol onderzoek, het bouwen van hechte ecosystemen en het delen van kennis. We gaan daar waar de energie is, want dat is waar we als CET verschil kunnen maken.’

Cet blaadje