Onze 4 ambities
4.

Ambitie 4:

'naar mede-eigenaarschap'

Hoe veranderen financiële en eigendomsverhoudingen onderweg naar een duurzame, eerlijke economie? Die vraag staat centraal in de ambitie Transformatie naar mede-eigenaarschap van het Centre for Economic Transformation. 

Cet hva blaadje
Achtergrond

‘We hebben nieuwe vormen van eigenaarschap nodig’

‘Of het nu gaat om werknemers, buurtbewoners of inwoners van een grote stad: daar waar mensen meer zeggenschap krijgen, neemt de betrokkenheid toe. Mede-eigenaarschap zorgt er zo voor dat veranderingen sneller gaan. En dat is hard nodig onderweg naar een duurzame, eerlijke economie.

Uitdagingen overwinnen

Binnen de onderzoeksambitie Transformatie naar mede-eigenaarschap onderzoeken we hoe nieuwe vormen van eigenaarschap – denk aan woning- en energiecoöperaties, steward-owned bedrijven, buurtinitiatieven en collectieven van mensen die samen iets delen - inclusie en duurzaamheid zich tot elkaar verhouden.

We kijken ook naar de uitdagingen die erbij komen kijken en hoe je die kunt overwinnen. De overheid bijvoorbeeld wil nieuwe vormen van mede-eigenaarschap stimuleren, maar de wetgeving is daar nog niet op ingericht. En bij aanbestedingen trekken initiatieven met mede-eigenaarschap vaak aan het kortste eind, omdat ze duurder zijn dan conventionele organisatievormen. Zeker op het gebied van wonen en duurzame energie gaat mede hierdoor nog veel mis. 

Trans-disciplinaire blik

Beleidsmakers, initiatiefnemers en onderzoekers moeten naar mede-eigenaarschap kijken met een trans-disciplinaire blik, over vakgebieden heen; behalve juridische en economische zaken zijn er ook financiële en sociale aspecten om rekening mee te houden. Een boodschap die we vanuit het Centre for Economic Transformation (CET) nadrukkelijk naar buiten brengen, in opiniestukken, op conferenties en in ons onderwijs.

We bouwen vanuit ons thema aan een netwerk met partners uit verschillende domeinen. Zo werken we inmiddels samen met verschillende centres of expertise en lectoraten; Civic Interaction Design en Urban Governance and Social Innovation bijvoorbeeld. En ontwikkelen we samen met de gemeente Amsterdam en de lectoraten Corporate Governance and Leadership, Rechtvaardige Stad en Civic Interaction Design een incubator-programma waarin we nieuwe inzichten delen over mede-eigenaarschap.

De komende jaren gaan we nog intensiever samenwerken met andere partijen, zowel binnen als buiten het CET. Zo treden we met ons verhaal extra sterk naar buiten.’

Deborah Tappi, Research Lead Transformatie naar mede-eigenaarschap bij het Centre for Economic Transformation en hoofddocent bij de Hogeschool van Amsterdam

Deborah Tappi
Research Lead Transformatie naar mede-eigenaarschap bij het Centre for Economic Transformation en hoofddocent bij de Hogeschool van Amsterdam 

CET circulaire duurzame economie hva

Voorbeelden uit de praktijk

Het Centre for Economic Transformation (CET) doet onderzoek naar vier belangrijke economische transformaties, waaronder die naar mede-eigenaarschap. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Lees het verhaal van Marion Smit en en bekijk de onderzoeksresultaten van vorig jaar in vogelvlucht