Kennis opdoen, kennis delen

Delen van nieuwe economische kennis is cruciaal
Jaarverslag CET home header driehoeken
1.2 Ineke bussemaker

Ineke Bussemaker
Decaan bij de Faculteit Business & Economie

Kennis opdoen, kennis delen

Het Centre for Economic Transformation (CET) vergaart en deelt kennis om de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie te versnellen. 

Onze 4 ambities zijn:
Groen in amsterdam

Het Centre for Economic Transformation (CET) – een van de zeven Centres of Expertise binnen de Hogeschool van Amsterdam – doet onderzoek naar vier belangrijke economische transformaties: die naar nieuwe bedrijfsmodellen, goed werk en vakmanschap, eerlijke economische ecosystemen en mede-eigenaarschap. We delen de kennis met het werkveld via workshops, conferenties en publicaties, en met studenten via het onderwijs.

De mooiste innovaties

Binnen alle vier de domeinen zijn afgelopen jaar grote stappen gezet. Zo publiceerden onderzoekers verbonden aan het CET verschillende wetenschappelijke publicaties en opiniestukken in dagbladen, bijvoorbeeld over de governance van woningcorporaties en de noodzaak van een nieuwe marktbenadering voor duurzame banken. En bevestigden de conferenties rondom Goed Werk en CONESU dat de mooiste innovaties ontstaan in een ecosysteem.

Een ander voorbeeld is het model dat het CET samen met het bedrijfsleven en het Doughnut Economics Action Lab (DEAL) heeft ontwikkeld. Deze tool biedt bedrijven handvatten om volgens de principes van de doughnut-economie te opereren: door realisatie van een sociaal fundament zonder overschrijding van ecologische plafonds te gebruiken als maatstaf voor economische welvaart.

Master Economische Transformatie

Maar één van de grootste mijlpalen is misschien wel de ontwikkeling van de, inmiddels geaccrediteerde, multidisciplinaire Master Economische Transformatie. Alle kennis en expertise die we in huis hebben, komt hierin samen. De opleiding is helemaal in lijn met de vier onderzoeksambities van het CET. Daardoor zijn nieuwe inzichten snel te integreren in het onderwijs.

CET kennis delen 02

Extra kennis is hard nodig, want een eerlijke en duurzame economie is nog geen realiteit. In de economie draait het om het maken van afwegingen tussen kosten en baten. Maar in het huidige systeem nemen we, pioniers daar gelaten, van veel zaken de werkelijke kosten nog te weinig mee. Aan ons de uitdaging bedrijven en overheden hiervan bewust te maken, en ze te helpen om veranderingen door te voeren in hun organisatie. Bijvoorbeeld door uit te zoeken wat voorlopers in regeneratief ondernemen succesvol maakt, of het nu gaat om bedrijfsmodellen, governance, de ecosystemen waarin ze opereren of de situatie op de werkvloer.’

Cet blaadje