Onze 4 ambities
2.

Ambitie 2:

'naar goed werk en vakmanschap'

Van mensen naar mensen als professionals die de toekomst van goed werk vormgeven. Dat is de gedachte achter de ambitie Transformatie naar goed werk en vakmanschap van het Centre for Economic Transformation. 

Cet hva blaadje
Achtergrond

Veranderen doe je met je hoofd en je hart

‘Wat is goed werk? Die vraag klinkt eenvoudiger dan hij is. Je kunt het begrip van meerdere kanten benaderen. Technisch bijvoorbeeld, in de zin van hoeveel salaris of verantwoordelijkheid werknemers krijgen. Of filosofisch: welke meerwaarde heeft dit werk voor de maatschappij? Daar komt bij dat de ene groep werknemers iets anders verstaat onder goed werk dan de andere. Denk bijvoorbeeld aan een ICT’er met een kantoorbaan die minimaal de helft van de week thuis wil werken versus een monteur in de energietransitie die volgens strenge procedures moet werken en daardoor minder kans krijgt om zijn vakmanschap uit te oefenen.’ 

Voorbeelden van goed werk

We merken dat veel organisaties op zoek zijn naar voorbeelden van hoe goed werk er in de praktijk uit ziet. Hoe creëer je de omstandigheden waarin medewerkers maximaal tot hun recht komen? Wat moet je daarvoor doen, en wat juist niet?

Precies daarover gaat het project ‘Naar nieuwe praktijken van goed werk’, waarvoor we afgelopen jaar een onderzoeksvoorstel hebben geschreven. We hebben hier vanuit het Centre for Economic Transformation (CET) groen licht voor gekregen en zijn eind 2023 van start gegaan. We bouwen een community met organisaties die aan de slag willen met het thema en werken meerdere cases uit. Hierbij nemen we de perspectieven van verschillende groepen op de arbeidsmarkt mee, van goed betaalde kenniswerkers tot alleenstaande ouders in de bijstaand. We maken ook een barometer en een menukaart waarmee individuen en organisaties kunnen bepalen waar ze staan wat betreft goed werk en aan de slag kunnen.

Interactie met het werkveld

Voortdurende interactie met het werkveld is belangrijk voor het CET. Het helpt ons om in co-creatie de antwoorden te zoeken en te vinden op onderzoeksvragen die we gezamenlijk geformuleerd hebben. En het zorgt ervoor dat nieuwe inzichten goed landen bij bedrijven. Zo dragen we daadwerkelijk bij aan goed werk.

Ik ga als research lead nog meer optrekken met onderzoekers verbonden aan de andere thema’s binnen het CET. We verdiepen ons bijvoorbeeld samen in regeneratieve praktijken van organisaties: activiteiten die bijdragen aan het versterken en aanvullen van natuurlijke bronnen. Wat maakt bedrijven die dit doen succesvol? En hoe verhouden werk en vakmanschap, ecosystemen, bedrijfsmodellen en mede-eigenaarschap zich tot elkaar?

Hoofd, hart en handen

We leggen in ons onderzoek binnen het economisch domein de verbinding met kunst en natuur, om te laten zien dat alles in deze wereld met elkaar samenhangt. En om te benadrukken dat je niet alleen je hoofd, maar ook je hart en je handen nodig hebt om veranderingen teweeg te brengen.’

Floor Timmerman
Research Lead Transformatie naar goed werk en vakmanschap en docent-onderzoeker bij het Centre for Economic Transformation en The Work Lab, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam

CET circulaire duurzame economie hva

Voorbeelden uit de praktijk

Het Centre for Economic Transformation (CET) doet onderzoek naar vier belangrijke economische transformaties, waaronder die naar goed werk en vakmanschap. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Lees het verhaal van Najat Bay en bekijk de voorbeelden van afgelopen jaar in vogelvlucht