Innoveren van ons onderwijs

Ambitie onderwijs: changemakers opleiden
Jaarverslag CET home header driehoeken
2.1 Margitte

Margitte Bekker
Programmamanager Master Economische Transformatie

Innoveren van ons onderwijs

Het Centre for Economic Transformation deelt nieuwe kennis met de professionals van vandaag en morgen, via innovatief onderwijs. 

'Van de klimaatverandering en grondstoffentekorten tot sociale ongelijkheid. De wicked problems van vandaag vragen om systeemdenken en om een trans-disciplinaire aanpak. Zowel bedrijven, overheid, ngo’s als kennisinstellingen moeten veranderingen doorvoeren, in alle onderdelen van hun organisatie: van governance en Human Resource Management tot bedrijfsmodellen en de ecosystemen waarin ze opereren.' 

Van onderzoek naar onderwijs

Vanuit die gedachte zijn we gaan bouwen aan de nieuwe master Economische Transformatie (MET). De vier onderzoeksthema’s van het Centre for Economic Transformation (CET) komen hierin integraal terug. Inzichten over bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen en andere best practices van front-runners in de transformatie zijn zo direct te vertalen naar het onderwijs.

Met de nieuwe master, Nederlandstalig en op universitair niveau, leiden we changemakers op: professionals die bij organisaties impactvolle veranderingen in gang kunnen zetten, organiseren en uitvoeren. Studenten leren met een helicopterview naar problemen te kijken en vanuit hun eigen economische discipline samen te werken met andere stakeholders. In de opleiding besteden we ook aandacht aan hoe je omgaat met weerstand of met een gebrek aan kennis en informatie.

3001 HvA MET still 16 9 WT02

Portfolio met showcases

Studenten MET volgen geen lesmodules en schrijven geen afstudeerscriptie. In plaats daarvan stellen ze tijdens de opleiding een portfolio samen. Hierop krijgen ze gedurende het studiejaar feedback en -forward en worden ze aan het eind van de rit beoordeeld. In het portfolio zitten bewijzen van beroepsproducten en handelingen die ze tijdens het werken aan verschillende beroepsrollen (zie schematisch overzicht hiernaast) hebben laten zien. De studenten reflecteren op wat wel en niet goed is gegaan en wat dit betekent voor henzelf als toekomstige changemaker. Ze krijgen hierbij persoonlijke begeleiding van een coach.

2.1 MET change Maker MET DEFINITIEF

Verbinding

We zijn nu drie jaar verder en hebben net gehoord dat de opleiding geaccrediteerd is. In september 2024 mogen we van start. We hebben een relevant, vernieuwend, ambitieus en goed doordacht lesprogramma neergezet, zo kregen we terug van de beoordelingscommissie.

Het was hard werken om dit voor elkaar te krijgen, en er zijn buiten het kernteam van docent-onderzoekers en lectoren veel mensen bij het ontwikkelingsproces betrokken geweest: van de decaan tot medewerkers van stafdiensten. Ik ben trots op de verbinding die we met elkaar tot stand hebben gebracht, verdiept en uitgewerkt. We hebben nu een stevige basis van waaruit we een bruisende leerwerkgemeenschap kunnen creëren. Daarmee brengen we een eerlijke en duurzame economie voor mens en planeet sneller binnen handbereik.’

Cet blaadje