Onze 4 ambities

Jaarverslag CET Voorwoord
Jaarverslag CET home header driehoeken
Voorwoord
CET HvA Ingrid wakkee
Een nieuwe benadering in onderzoek en onderwijs

‘Afgelopen jaar werkten we volop aan de transformatie naar een eerlijke en duurzame economie. We doen dit altijd samen met onderzoekers, docenten, studenten en praktijkpartners. Klimaatverandering, rechtvaardigheid en andere duurzaamheidsvraagstukken aanpakken kan alleen als we met verschillende organisaties de handen ineen slaan. Het Centre for Economic Transformation (CET) fungeert hierbij als platform voor het aanjagen, verbinden en zichtbaar maken van nieuwe kennis over de economische transformatie.

Leren van pioniers

Lectoren en docent-onderzoekers verbonden aan het CET trekken op met andere kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en burgers. Dat doen ze vanuit vier ambities, elk gekoppeld aan een belangrijke transformatie: die naar bedrijfsmodellen, goed werk en vakmanschap, eerlijke ecosystemen en alternatieve vormen van mede-eigenaarschap. Het zijn onderwerpen waarover we al veel kennis in huis hebben en die raken aan ontwikkelingen in de maatschappij. We richten ons bewust op de pioniers, want juist van deze groep kunnen we veel leren. Denk bijvoorbeeld aan regeneratieve ondernemers, die de aarde beter willen achterlaten dan ze haar aantreffen. Of aan bewoners die samen duurzame energie willen produceren.

Energie

Toen ik hier begon als wetenschappelijk directeur viel de energie en gedrevenheid van mijn collega’s me meteen op. De research leads van onze vier ambities pakken, al dan niet samen met onze lectoren, nieuwe onderzoeken op. Ook in de projectondersteuning vanuit het stafteam maken we een ontwikkeling door en lopen processen steeds soepeler.

Die grote betrokkenheid hebben we hard nodig, want er is nog veel kennis op te doen en te delen. De economische transformatie vraagt om een nieuwe benadering in onderzoek en onderwijs. Wetenschappelijke onderbouwing is cruciaal. Maar we moeten ook experimenteren met nieuwe methoden; methoden waarin aandacht is voor hart, hoofd en handen. We weten nog lang niet altijd welke oplossing het beste werkt. Daarom moeten we durven leren, ook van wat niet lukt.

In dit jaarverslag vertellen collega’s welke nieuwe inzichten zij afgelopen jaar hebben opgedaan. Welke uitdagingen hebben ze overwonnen? En waar zijn ze trots op?

Ik hoop dat hun verhalen je inspireren om zelf (nog meer) bij te dragen aan een eerlijke en duurzame economie. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken, te ervaren en te doen.’

Ingrid Wakkee,
Wetenschappelijk directeur van het Centre for Economic Transformation, Hogeschool van Amsterdam

‘Juist van de pioniers kunnen we veel leren’