Onze 4 ambities
1.

Ambitie 1: 

'naar nieuwe bedrijfsmodellen'

Hoe kunnen organisaties op een nieuwe manier zaken doen en daarbij beter voor mens en natuur zorgen? Daarover gaat de ambitie Transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen van het Centre for Economic Transformation. 

Cet hva blaadje
Achtergrond
Regeneratief ondernemen: 

‘Koplopers laten zien dat het kan’

‘Ons team is in de afgelopen paar jaar hard gegroeid. Deden we het werk in 2022 nog met zijn tweetjes, nu zijn we met zijn zevenen. Bij het verkennen van het thema kwamen er steeds meer vraagstukken op die we wilden onderzoeken; vraagstukken die vragen om inzet van verschillende expertises.

We zijn het domein volop aan het verkennen. Zo hebben we in 2023 een white-paper geschreven over regeneratief ondernemen: wat houdt het in en wie zijn de koplopers op dit gebied? We leggen ook uit waarom we ons als Centre for Economic Transformation (CET) richten op de koplopers: ondernemers, maar ook coöperaties, stichtingen en andere partijen die de nieuwe economie aanjagen. We brengen ze bijeen in hun gezamenlijke kennis, ervaring en ambities en werken zo met hen toe naar een nieuwe economie. 

Afgelopen jaar hebben we ook de uitkomsten van een Delphi-studie naar regeneratief ondernemen gepresenteerd, met daarin de input van ruim 50 experts op het gebied van duurzaamheid en/of ondernemen. Het leverde inzicht op in wat regeneratieve bedrijfsmodellen inhouden en waarin ze verschillen van andere duurzame bedrijfsmodellen. 

Natuurlijk herstel

In een regeneratief verdienmodel staat de bijdrage aan natuurlijk herstel voorop. Dit betekent niet dat een bedrijf met zo’n verdienmodel geen winst maakt. Winst maken is alleen niet het belangrijkste doel van de onderneming. Dit vraagt soms om lastige keuzes. Zo kan het gebeuren dat je als ondernemer bewust bepaalde commerciële kansen niet aangrijpt, omdat die onvoldoende aansluiten bij je missie. 
Er zijn veel varianten in ondernemen met nadruk op natuurlijk herstel: de een zet in op biodiversiteit, zoals een bedrijf dat thee maakt van onkruid; de ander gebruikt voor zijn producten materiaal dat snel aangroeit, zoals bamboe. Je kunt daarom niet zomaar zeggen dat de ene onderneming het beter doet dan de andere. Wat wel kan, is ze beschrijven. Daarvoor hebben wij afgelopen jaar een kader ontwikkeld. 

Massa creëren

Ons domein overlapt deels met circulair ondernemen en is versnipperd, met veel kleine initiatieven. Aan ons de uitdaging partijen bijeen te brengen en massa te creëren, binnen de thema’s van het CET, en door een stevig netwerk te bouwen met kennispartners en de praktijk. Natuurlijk herstel voorop zetten als ondernemer: verhalen van koplopers laten alvast zien dat het kan.’ 

Linda Drupsteen - Sint
Research Lead Transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen

CET circulaire duurzame economie hva

Voorbeelden uit de praktijk

Het Centre for Economic Transformation (CET) doet onderzoek naar vier belangrijke economische transformaties, waaronder die naar nieuwe bedrijfsmodellen. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? 

Lees het verhaal van Claudia Cuypers en bekijk de voorbeelden van afgelopen jaar in vogelvlucht.