Onze 4 ambities
1.

Ambitie 1: 

naar nieuwe bedrijfsmodellen

Cet hva blaadje

Presentatie Delphi-studie

Waaraan herken je een onderneming die natuurlijk herstel voorop zet? Een Delphi-studie, opgezet en uitgevoerd door onderzoekers aan het CET, biedt houvast. De onderzoekers presenteerden hun eerste bevindingen tijdens de New Business Models Conference 2023 in Maastricht.

Voorbeelden

White-paper regeneratieve bedrijfsmodellen

Wat houdt een regeneratieve business-model in? Wie zijn de koplopers? En waarom richt het Centre for Economic Transformation (CET) zich juist op deze groep? Dat staat in de white-paper die onderzoekers verbonden aan het CET afgelopen jaar schreven. Het document vormt een mooie opstap naar een project gericht op het ontwikkelen van een ecosysteem voor regeneratieve bedrijfspraktijken. 

2.3.3 weekvaneconomieonderwijs

Framework to design regenerative practice

Onderzoekers verbonden aan het Centre for Economic Transformation (CET) ontwikkelden een kader om regeneratieve ondernemingen te beschrijven. Ze schreven er een wetenschappelijke paper over, voorjaar 2024 gepubliceerd in Holland Management Review.

Cet blaadje