Innoveren van ons onderwijs

Ambitie onderwijs: duurzame bril
Jaarverslag CET home header driehoeken
Hva Annet schaap

Annet Schaap
Teamleider Brede Economische Richting

Innoveren van ons onderwijs

Het Centre for Economic Transformation deelt nieuwe kennis met de professionals van vandaag en morgen, via innovatief onderwijs. 

CET kennis delen 02

Annet Schaap is teamleider van de Brede Economische Richting, een pilot-leerlijn waar studenten leren door te doen. Er is volop ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en voor de transformatie naar een duurzame en eerlijke economie.

De Brede Economische Richting

‘Bij de Brede Economische Richting kijken we vanuit vier disciplines naar alle vraagstukken; dus bedrijfskundig, bedrijfseconomisch, op financieel gebied en op het gebied van Human Resource Management. En in alle projecten draait het om duurzame meervoudige waardecreatie. We stellen vragen als: hoe kan een opdrachtgever, bedrijf of organisatie maatschappelijk bewuster, duurzamer en socialer handelen of werken? We bieden een inspirerende oefenomgeving waarin studenten kunnen leren wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.’

Kijken vanuit meerdere perspectieven

Bijzonder aan de BER is dat alle lesstof aan bod komt tijdens het werken aan vraagstukken van echte opdrachtgevers; studenten volgen geen losse vakken en maken geen schriftelijke tentamens. Ze leren wel om vanuit meerdere perspectieven, en met een duurzame bril, naar problemen te kijken. Studenten worden gecoacht op hun persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit diezelfde gedachte hebben we afgelopen jaar, met subsidie van het Centre for Economic Transformation (CET) de Rewilding Days geïntroduceerd in het programma. Studenten gaan hierbij creatief aan de slag met materialen uit de natuur, om ze dichter bij hun gevoel te brengen en ze te laten ervaren dat ze deel uitmaken van een groter geheel.

Circulaire keten

We hebben de studenten meegenomen naar het Friese platteland. Daar heeft kunstenares Claudy Jongstra een circulaire keten opgezet met planten, verf en wol van haar eigen schapen, materialen waarmee ze artistieke werken maakt. De studenten kregen een rondleiding en maakten daarna een eigen kunstwerk.

Sommige studenten voelden aanvankelijk weerstand om met hun handen te gaan werken. Maar gaandeweg veranderde dat. Ze kwamen met de prachtigste creaties en aan het einde van de dag wilde een van hen zelfs stage gaan lopen bij het bedrijf van Jongstra.

Verrijking

De excursie naar Friesland laat zien dat Rewilding Days een verdieping en verrijking zijn van ons onderwijs in de economische transformatie. En dat niet alleen: een initiatief als dit nodigt onderzoekers betrokken bij het CET en de diverse lectoraten van de HvA uit om nog intensiever met elkaar samen te werken.

Het zou mooi zijn als de Rewilding Days een vaste plek en een groter aandeel kunnen krijgen in het curriculum van de BER. En als het aan mij ligt, blijft het daar niet bij. Zowel de BER als de Rewilding Days bieden volop aanknopingspunten voor onderzoek en onderwijs binnen andere opleidingen aan de HvA.’