Onze 4 ambities
1.

Ambitie 1: 

naar nieuwe bedrijfsmodellen

Cet hva blaadje

Het verhaal van Claudia Cuypers

Naar een eerlijke economie voor iedereen

Claudia Cuypers is onderzoeks- en onderwijsmedewerker impactgedreven ondernemerschap. Ze doet onderzoek naar regeneratieve bedrijven. Die werken aan een duurzame en eerlijke economie.

Over Claudia Cuypers

‘Ik werkte jarenlang met veel plezier in de kunst- en cultuureducatie. Langzaam maar zeker begon duurzaamheid meer centraal te staan in mijn persoonlijke leven. Steeds in kleine stappen. Ik werd vegetariër, kocht zoveel mogelijk tweedehands en ondanks mijn liefde voor verre reizen, stopte ik met vliegen. Ik mocht een tijd meewerken bij Babette Porcelijn van Think Big Act Now, en gooide toen ook op werkgebied het roer om. Uiteindelijk bracht mij dit bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik onderzoek hoe duurzame en regeneratieve ondernemers hun impact kunnen vergroten. En ik ondersteun studenten bij het ontwikkelen van een duurzame, ondernemende mindset.’

De regeneratieve bedrijven

‘Regeneratieve bedrijven werken zowel aan een duurzame als aan een eerlijke economie. Ze hebben een ecologische en sociale dimensie. Ze zijn gericht op het herstel van de planeet en sociale voorwaarden. Denk aan bedrijven die natuurherstel centraal zetten in hun missie. Bedrijven die in hun keten actief werken aan de leef- en arbeidsomstandigheden van kwetsbare groepen. Of bedrijven die immaterieel cultureel erfgoed in lokale gemeenschappen willen herstellen.’

De voorbeelden

‘In mijn onderzoek werkten we bijvoorbeeld samen met Wilder Land en Bamboo Import Europe. Wilder Land verkoopt onder andere thee, koude dranken, pasta's en granola. De boeren van Wilder Land planten hiervoor lokale en inheemse gewassen die zorgen voor natuurherstel. Bamboo Import Europe levert bamboe tuinproducten en bouwmaterialen aan consumenten. Deze bamboe wordt verbouwd in gebieden met veel verschillende andere inheemse plantensoorten, groeit snel en neemt veel CO2 op. Daardoor heeft dit gewas een positieve ecologische voetafdruk.’

Het onderzoek

‘Ik onderzoek hoe regeneratieve bedrijven in elkaar zitten. Als we daar meer over weten, kunnen we toewerken naar een eerlijke en duurzame economie; een economie die voorziet in de behoeften van iedereen binnen de draagkracht van de planeet.’

Het raamwerk

Wij hebben een raamwerk van regeneratieve praktijken ontwikkeld. Het is een leidraad voor bedrijven die al regeneratief zijn, of stappen in die richting willen zetten. Het helpt bedrijven bij het duidelijk opschrijven van wat ze precies doen op regeneratief vlak. Ook vormt het een basis voor gesprekken met interne en externe stakeholders. Zo kunnen bedrijven dankzij het raamwerk hun keten positief beïnvloeden richting een meer regeneratief bedrijfsmodel.’

01 CLAUDIA STILL SQUARE 1

Claudia Cuypers

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
CET circulaire duurzame economie hva

Voorbeelden uit de praktijk

Het Centre for Economic Transformation (CET) doet onderzoek naar vier belangrijke economische transformaties, waaronder die naar nieuwe bedrijfsmodellen. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? 

Lees het verhaal van Claudia Cuypers en bekijk de voorbeelden van afgelopen jaar in vogelvlucht.